Projekteerimine jaguneb etappideks:

- eskiisprojekt: koostatakse esialgne kavand soovitavast rajatisest

- eelprojekt: objekti põhiplaanid ja vaated, põhilised tehnosüsteemid, taotlekse ehitusluba

- põhiprojekt: eelprojekti arhitektuur-konstruktiivse osa edasine detailiseerimine, tehnosüsteemide joonised ja seletuskirjad, koostatakse eelarve

- tööprojekt:  põhiprojekti detailiseerimine, määratakse täpsed materjalid ja konstruktsioonide lahendused