Omame passiivmajade projekteerimise oskusi, tunneme nõudeid, mis esitatakse passiivmaja hooneümbrisele ja avatäidetele ning tehnosüsteemidele: ventilatsioon, küte ja soe vesi. Valdame passiivmaja majanduslikkuse arvutamise meetodeid ja energiabilansi tarkvara PHPP - Passive House Planning Package.

Suudame:

- projekteerida külmasillavabu ja õhupidavaid konstruktsioone

- jälgida ja hinnata hoone ehitamise praktilist teostust

- juhtida kvaliteedi tagamist