Volitatud arhitektina (kutsetase 7)  võtame omale Tellija ees kohustus komplekteerida projekteerijatest konkreetse projekti koostamiseks vajalik professinaalne meeskond. Arhitektina suudame olla projekteerimisprotsessi juht ja korraldaja. Sõlmime Tellijaga projekteerimise peatöövõtu lepingu ja oma alltöövõtjatega, inseneriosadega, alltöövõtulepingud.